Ursäkt 13: Händer det en olycka så är det bäst att du är på kontoret

Arbetsmiljölagen gäller i samma utsträckning om du arbetar på din fysiska arbetsplats eller utanför. Men på LO-TCO rättsskydd väntar man med spänning på de prövningar av arbetsskadeförsäkringen som rimligen måste komma. Lagarna hänger inte riktigt med i utvecklingen och praxis måste visa vad som gäller. ”Om du snubblar och skadar dig när du är ute …