Svara på en enkät om distansarbete och hjälp två studenter med deras B-uppsats

Hejsan! Vi är två studenter som studerar Ekonom Online mot Blekinge Tekniska Högskola. Ekonom Online är en 3-årig ekonomiutbildning som bedrivs helt på distans. Vi skulle behöva deltagare till två olika enkäter. Med hjälp av era svar kan vi fortsätta arbetet med vår B-uppsats som handlar om ledarskapets roll gällande arbetsmiljön för distansarbetare. (Mer information …

Ursäkt 13: Händer det en olycka så är det bäst att du är på kontoret

Arbetsmiljölagen gäller i samma utsträckning om du arbetar på din fysiska arbetsplats eller utanför. Men på LO-TCO rättsskydd väntar man med spänning på de prövningar av arbetsskadeförsäkringen som rimligen måste komma. Lagarna hänger inte riktigt med i utvecklingen och praxis måste visa vad som gäller. ”Om du snubblar och skadar dig när du är ute …