Svara på en enkät om distansarbete och hjälp två studenter med deras B-uppsats

Hejsan!

Vi är två studenter som studerar Ekonom Online mot Blekinge Tekniska Högskola. Ekonom Online är en 3-årig ekonomiutbildning som bedrivs helt på distans.

Vi skulle behöva deltagare till två olika enkäter. Med hjälp av era svar kan vi fortsätta arbetet med vår B-uppsats som handlar om ledarskapets roll gällande arbetsmiljön för distansarbetare. (Mer information finns i enkäterna)

Den första enkäten är utformad för dig som arbetar på distans. Är du en distansarbetare som arbetar minst 50 % av din arbetstid utanför din arbetsgivares lokal och har ett anställningskontrakt vore vi tacksamma om du ville besvara denna enkät:https://www.webbenkater.com/s/f6e9a1f

Den andra enkäten är utformad för dig som har en ledarposition (även om du är arbetsmiljöansvarig) med distansanställda under dig. För distansanställda gäller samma krav som ovan, att den distansanställda arbetar minst 50 % av sin arbetstid utanför arbetsgivarens lokaler och har ett anställningskontrakt. Ifall du besitter en sådan ledarposition vore vi tacksamma om du ville fylla i denna enkät:https://www.webbenkater.com/s/518fed6

Tack för hjälpen,

Frida Cederborg och Linnea Husing